Creative Maker Space :: Partnerkonference

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole uddanner fremtidens medarbejdere til de kreative brancher inden for medier og kommunikation. Det kræver, at vi til stadighed udvikler vores måde at arbejde med kreativitet og undervise i kreative processer, værktøjer og metoder. Nu etablerer vi et nyt eksperimentarium som skal være med til at styrke vores viden og samarbejde både internt og med eksterne partnere.

Vi kalder det for et CREATIVE MAKER SPACE.

Creative Maker Space skal udvikle og tilbyde nye former for samarbejder mellem undervisere, forskere og studerende – og mellem virksomheder og institutioner fra ind- og udland – som giver ny viden for nye uddannelser til fremtidens udvikling.

Partnerkonference 2. oktober 2017

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole inviterer (potentielle) partnere i Creative Maker Space til konference mandag den 2. oktober 2017 fra kl. 8.30 til 12.30 i Googles lokaler

Konferencen afholdes med støtte fra KONPA*.

Emnet for konferencen er samarbejdet mellem virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner om at skabe nyt i nye kreative miljøer – en samarbejdsform, der trender eksplosivt i disse år.

Konferencens talere

På konferencen har vi samlet en håndfuld af de fremmeste nationale forskere og udøvere af kreativitet i medie og kommunikationssammenhæng. 

  • Tue Juelsbo, Ålborg Universitet
  • Penille Simmelkær, Cosmic People
  • Tine Aurvig-Huggenberger, KreaKom
  • Anna Porse Nielsen, Seismonaut
  • Trine Nielsen, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Se filmen om vores studerendes arbejde med kreativ problemløsning

Studerende på tværs af vores uddannelser indenfor visuel kommunikation, tv-tilrettelæggelse og medieproduktion og ledelse har i en periode på 3 uger i september arbejdet med at løse problemstillinger for to eksterne partnere. Se filmen om det igangværende forløb her.

 

*KONPA er en forening for virksomheder inden for den grafiske branche og papir-, emballage- og kontorartikelbranchen samt dertil associerede brancher, som har til formål at varetage opgaver af fælles karakter samt at fremme et kollegialt forhold medlemmerne imellem. Endvidere er KONPA talerør over for pressen og offentlige myndigheder – fx indenfor miljø, uddannelse, afgifter og produkter.